Schildercursus Zwolle

marcel goossen

Main menu: home | aanbod |practische zakendocentcontact |

Het aanbod...

In mijn lessen houd ik altijd rekening met het niveau en de wensen van de cursist. In eerste instantie ga ik ervan uit dat je bepaalde teken- en schildervaardigheden moet bezitten om tot goede resultaten te komen. Die leer je dan ook. Vaak stel ik in een serie van 10 lessen 1 schilderkunstig thema centraal zoals kleur, vorm of compositie. Dat geeft structuur en diepgang aan de lessen. Niet alleen train je je vaardigheden, ook leer je om goed te kijken, vrijer te worden en je werk persoonlijker en daarmee betekenisvoller te maken.


tekenen en schilderen
De cursus tekenen/schilderen is een praktische en inhoudelijke cursus waarin het leren en trainen van vaardigheden en technieken het startpunt vormt. De schildergroep is relatief klein (maximaal 8 deelnemers). We beperken ons niet tot 1 schilderstijl. Abstractie, realisme of iets er tussenin, alles is mogelijk. De lessen zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Heb je nog niet eerder geschilderd dan is een beginnerscursus een mooi begin, maar niet perse noodzakelijk. Het streven is om een creatief proces op gang te brengen dat uitmondt in concrete werkstukken (schilderijen, tekeningen, collages). Dit alles gebeurt in een ontspannen sfeer waarbij plezier in het tekenen en schilderen voorop staat.

Wanneer: dinsdagavond (alleen beginners, 20.00 - 22.30), donderdagavond (gevorderden/beginners 20.00 uur - 22.30 uur) en vrijdagochtend (gevorderden/beginners 09.15 uur - 11.45 uur).
Kosten: 185 Euro (10 lessen, excl. materiaal).

tekenen en schilderen EXTRA
Deze cursus is eigenlijk een opleiding tot schilder en bestemd voor beginners en gevorderden met een meer dan gemiddelde interesse en passie voor tekenen en schilderen. Je werkt niet alleen tijdens de les, maar ook daarbuiten; thuis of op een eigen atelier. Je brengt je werk vervolgens ter bespreking in. Vaardigheden en technieken komen zeker aan bod, maar onze bijeenkomsten onderscheiden zich door de grondige bespreking van de ingebrachte werkstukken, in groepsverband en individueel. Ook de inbedding van je werk binnen de schildertraditie komt aan bod. Daarnaast is er aandacht voor het kunstenaarschap: wat houdt dat precies in en wanneer mag je jezelf kunstenaar noemen? Ook nu maximaal 8 deelnemers.
Wanneer: vrijdagmiddag (13.30 uur – 16.00 uur).
Kosten: 200 Euro (10 lessen), excl. materiaal.

privé les
Wanneer je voorkeur uitgaat naar onverdeelde aandacht, dan kan dat in een privéles. Het is een intensieve wijze van kennisoverdracht, ook weer bestemd voor gevorderden of beginners met een grote interesse in de schilder- en tekenkunst. Je beschikt over een eigen werkruimte (thuis of een werkruimte buitenshuis). Daar maak je regelmatig werkstukken die we tijdens de les bespreken. Daarnaast kan er afhankelijk van de behoefte ook tijdens de les worden gewerkt. De bijeenkomsten vinden wekelijks of met langere tussenpozen plaats, ofwel op mijn atelier, ofwel op een andere locatie. De definitieve invulling van de privélessen vindt uiteindelijk in overleg plaats.

Wanneer: in overleg. Kosten: 35 Euro per uur.